Sivut liittyvät Opintoverkon Uskonnon työskentelykirjaan. Palaa Opinto.netin pääsivulle.


Etusivu | Maailmanuskonnot | Kirkkohistoria | Uskonto Suomessa
| Raamattu | Etiikka | Kirja | Kuvapankki


Uskonnon verkot -kirjat

Yo-koe 15092008Opintoverkko


Etusivu

   

REAALIKOE 16032005

   

REAALIKOE 21092005

   

REAALIKOE 22092004

   

Uskonnon ainereaali 22032006

   

Uskonnon ainereaali 27.9.2006

   

Yo-koe 21032007

   

Yo-koe 26092007

   

Yo-koe 15092008

   

Yo koe 18032009

   

Yo koe 23092009

Uskonnon verkot työskentelykirja

Uskonnon verkot oppikirja

Uskonnon verkot tehtäväkirja

Uskonnon verkot käsikirja

KIRJOJEN TILAAMINEN JA HINNAT

Kirjat ja uudet ops:it

Jos oppikirja olisi viini...


Verkkopolku.com
Opintoverkko 3
Extra.opintoverkko.fi

Evankelis-luterilaisen uskonnon koe 15.9.2008

1.Esittele shiialaisuuden ja sunnalaisuuden väliset erot
s 209 kappale Suuntauksia (islamin)

2.Selvitä a) mitä tiedetään Jeesuksesta historian henkilönä s 62-63 kpl Jeesus Nasaretilainen, s 66 kpl Evankeliumit, 68-69 Markuksen, Matteuksen, Luukkaan ja Johanneksen evankeliumi, s 72-73 Kuka oli Jeesus Nasaretilainen (elämänkerta, lähteet, sanoma ja tunnusteot), s 78 kpl Kristinuskon perustaja - Jeesus
b) minkälaisia ongelmia hänen elämänsä ja opetuksensa historialliseen hahmottamiseen liittyy.
S 47 kpl Keskeisiä raamatuntulkintatapoja, s 66 kpl evankeliumien synty, 67 kpl Uuden testamentin kirjakokelman ulkopuolelle jääneitä evankeliumeja, 68-69 Markuksen, Matteuksen, Luukkaan ja Johanneksen evankeliumi, s 70 kpl Vuorisaarna, s 72-73 Kuka oli Jeesus Nasaretilainen (elämänkerta, lähteet, sanoma ja tunnusteot), 74-75 Jeeuksen vertaukset ja niiden sanoma, s 136 Uuden testamentin eettisiä periaatteita, s 192 kpl Jeesuksen opetus

3.Nimeä kuvan esittämästä alttaritilasta kuusi kalustetta. Selvitä lyhyesti, miten ne liittyvät jumalanpalveluselämään.
S 204-205
4.Selitä lyhyesti seuraavien henkilöiden merkitys länsimaisen kirkon historiassa:
a) Augustinus s 90 kappaleet Augustinus, Augustinuksen tunnustukset ja De civitate Dei
b) Fransiscus Assisilainens s 96
c) Pyhä Birgitta s 98
5.Mitä yhteisiä piirteitä on alkuperäiskansojen uskonnoissa?
S 160-161 kappaleet Erilaisia riittejä, Myytti ja Magia, s 166-169 Luonnonuskonnot
6.Kultainen sääntö on yksi kristillisen etiikan perusperiaatteista. Pohdi kultaisen säännön soveltuvuutta ajankohtaiseen kysymykseen terveydenhuollon priorisoinnista.
S 68 kpl Matteuksen evankeliumi loppu, s 136 Uuden testamentin eettisiä periaatteita, s 137 Kirkkokuntien eettisiä painotuksia, s 192 kpl Jeesuksen opetus (alku). Priorisoinnin teemaa käsitellään kappaleessa s 154-156 Elämän säätelyn ja muokkaamisen etiikka.
7.Mitä kymmenen käskyä opettaa ihmiselle?
S 42 alku kpl Kirkon vaikutus yhteiskuntaan, s 58 kpl Liitto ja laki, s 73 kpl Sanoma (Jeesuksen), s 136 Vanhan testamentin eettisiä periaatteita
8.Mitä piirteitä kuuluu suomalaiseen uskonnolliseen identiteettin oheisen kyselytutkimuksen perusteella?
S 12 Uskonto ilmiönä (uskonnon piirteet Yliluonnollinen, Pyhä ja Perimmäiset kysymykset), s 16-19 Ihminen pyrkii ymmärtämään maailmaa, s 22-23 Uskonto ja yksilö, 2 246-249 Suomen evankelis-luterialainen kirkko tänään, s 250-253 Suomalaisten uskonnollisuus, s 260-261 Uskonnoton ajattelu, s 264-267 Uususkonnot ja uskonnollisuus, s 282-285 Vapaat suunnat. Taulukot s 297-299 (vuoden 2005 painos)
9.Ranskalainen...
Kysymykseen löytyy heikosti aineksia Uskonnon verkot-kirjasta, alla kohdat joissa mainintoja. Kohdat painottuvat ns. Vapaiden suuntien rooliin ja merkitykseen
a) kuvaa, miten kristinuskon vaikutus näkyy Yhdysvalloissa, s 282-285 Vapaat suunnat mainintoja Yhdysvaltojen tilanteesta
b) selvitä, mitkä historialliset syyt selittävät Yhdysvaltojen uskonnollisen tilanteen s 109 Uskonpuhdistuksen ns. Hurmahenget (loppu), s 282-285 Vapaat suunnat mainintoja Yhdysvaltojen tilanteesta
c) pohdi, miten se eroaa uskonnollisuudesta Euroopassa. S 121 Fundamentalismi
10.Länsimaista ajattelua ja kulttuuria... suojelua koskevissa kysymyksissä.
s. 56 Luomiskertomukset, s. 148-149 Luonto ja eläinten oikeudet, s 159 Tiede ja teknologia, s 198 Miten maailmankaikkeus on syntynyt?, s. 199 Luonto kristinuskossa
Tulosta tämä sivu / Print this page

© Kirja2004.opintonet
Palvelun tarjoaa Opintoverkko Oy:n www-sivupalvelu.
Tekninen toteutus Tuomo-Media, 2002-2003