Sivut liittyvät Opintoverkon Uskonnon työskentelykirjaan. Palaa Opinto.netin pääsivulle.


Etusivu | Maailmanuskonnot | Kirkkohistoria | Uskonto Suomessa
| Raamattu | Etiikka | Kirja | Kuvapankki


Uskonnon verkot -kirjat

REAALIKOE 21092005Opintoverkko


Etusivu

   

REAALIKOE 16032005

   

REAALIKOE 21092005

   

REAALIKOE 22092004

   

Uskonnon ainereaali 22032006

   

Uskonnon ainereaali 27.9.2006

   

Yo-koe 21032007

   

Yo-koe 26092007

   

Yo-koe 15092008

   

Yo koe 18032009

   

Yo koe 23092009

Uskonnon verkot työskentelykirja

Uskonnon verkot oppikirja

Uskonnon verkot tehtäväkirja

Uskonnon verkot käsikirja

KIRJOJEN TILAAMINEN JA HINNAT

Kirjat ja uudet ops:it

Jos oppikirja olisi viini...


Verkkopolku.com
Opintoverkko 3
Extra.opintoverkko.fi

Reaalikoe 21.9.2005


Uskonnon verkot –käsikirjan soveltuvuus lukion kattavaksi käsikirjaksi


Lihavoidun kysymyksen jälkeen sivunumerot, mistä kohdasta kirjaa voi löytää monipuolisen tiedon laadukkaan vastauksen muodostamiseen.

1. Islam Suomessa
s 211 kpl Islam Suomessa, lisäksi leipäteksti 208-209 ja 210-211 sekä kappaleet s 212 Islam ja kristinusko ja Fatwa, s 213 kappaleet Ruoka-aineita koskevia säädöksiä, Moskeija, Pyhä laki, Naisen asema, Kuvakielto, s 245 Uskonnonvapauden kehittyminen.

2. Selitä lyhyesti seuraavat käsitteet: teismi, deismi, panteismi, polyteismi, agnostisismi ja ateismi.
teismi s 21, 260
deismi s 21, 36, s 115 kappale Valistuksen uskonto
panteismi s 21, 37
polyteismi s 21, s 177 kappale Jumalat
agnostisismi s 21 260
ateismi s 21, 260, s 261, s 116 Uuden ajan tieteet -kappaleessa


3. Paavalin toiminta ja keskeiset ajatukset
s 76-77, 78.
Karttaliitteet Paavalin matkoista (v 2005 painos)


4. Kirkkojen suhde teollistumiseen ja työväenliikkeeseen 1800-1900-luvulla
s 112-113 kappale Uusia haasteita kirkoille, s 116 Teollinen vallankumous Englannissa, s 284-285 Pelastusarmeija

5. Ranskalainen teologi Alfred Loisy totesi vuonna 1902: "Jeesus julisti Jumalan valtakuntaa, ja seurauksena oli kirkko." Arvioi kriittisesti lausuman edellyttämää jännitettä Jeesuksen julistuksen ja toteutuneen historian välillä.
s 72-73, etenkin kappale Sanoma, s 74-75
Aineksia vastauksen muodostamiseen mm
s 78-79, s 79 Keisari Konstantinus Suuri, s 81 Kristittyjen vainot ja Marttyyrit, s 83 Alkukirkon elämää ja Kirkkoisät, s 84-85 Kristillisen opin kehitys, s 86-87, s 87 Harhaoppien torjunta, s 88 Luostariliikken synty ja Pylväspyhimykset, s 92 Katolisen kirkon hierarkia, s 94-95, s 96 Paaviuden kehitys, s 97 Ristiretkien syyt ja seuraukset, s 100 Inkvisitio, s 102, s 104-105, s 109 Jesuiitat, Katolinen vastauskonpuhdistus, Uskonpuhdistuksen ns hurmahenget, s 110 Aneet, s 111 Radikaalit liikkeet, Kirkonkirous, s 112-113, s 115 Noitavainot, s 118, s 121 Vapautuksen teologia, Fundamentalismi, s 122-125 Ekumenia
Luku Kirkkokunnat


6. Kuinka Suomen evankelis-luterilaista kirkko hallitaan?
s 246-247, s 247 kappale Kirkon keskushallinto, s 248 kappaleet Seurakunnan hallinto, Arkkipiispa, Piispa, Seurakuntavaalit, s 249 kappale Kirkon talous

7. Tuoreen tutkimuksen mukaan suomalaiset auttavat mielellään sekä lähellä että kaukana olevia lähimmäisiään. Päämotiivina on auttamishalu (Anne Yeung, Individually Together, 2004). Millaisia kristilliseen etiikkaan ja luterilaiseen perinteeseen liittyviä perusteita löydät tutkimustuloksille?
Taustaa: s 130-131 Etiikka ja moraali, 134-135 Arvot, ihanteet ja normit
s 136 Kristillinen etiikka, VT:n ja UT:n eettisiä periaatteita, s 137 Kirkkokuntien eettisiä painotuksia, s 140-141 Elämän tarkoitus ja toisen asemaan asettuminen, s 143 Globaalietiikka, s 144-145 Ihmisoikeudet.


8. Tarkastele Tyko Sallisen herätysliikeaiheista maalausta "Hihhulit" (1918). Miten taiteilija kuvaa uskonnollista kokemusta?
s 23 kappale Kokemukset ja elämykset, lisäksi s 22 kappale Uskonnollisuuden tyypittelyä, s 24 kappale Kulttuurin ja perinteiden vaikutus sekä s 25 kappale Uskonto ja manipulaatio, s 10-11 Uskonnon ulottuvuudet, s 242-243 Herätysliikkeet Suomessa, s 282-285 Vapaat suunnat

9. Helluntain tapahtumat ja helluntailaisuus
(s 78 )s 83 kappale Alkukirkon elämää, s 282-283 kappale Helluntaiherätys10+. Kolminaisuusopin muodostuminen 300-400-luvulla
s 79, 84-85, etenkin kappale Kolminaisuusoppi ja kristologia, s 87 kappale Harhaoppien torjunta, s 92 Areiolaisuus, s 192-193 Kolmiyhteinen Jumala, s 194 kappale Nikean, Konstantinopolin ja Khalkedonin ekumeeniset konsiilit (yleiset kirkolliskokoukset), s 195 Nikean uskontunnustus, s 286 kappale Koptilainen kirkko (opin erkaneminen)

Kirja on tehty 1.8.2005 voimaan astuvien opetussuunnitelmien perusteiden mukaisesti, ja antaa mainiot mahdollisuudet ainereaalissa menestymiselle.

Kirja on kovakantinen, nelivärinen, 320 s.(v 2005 painos) Kustantajan hinta 23,76 euroa, sis alv (voimassa toistaiseksi). Kirjaa saatavilla Btj Oy, Lukiolaisen kirjakauppa ja Kirjavälityksen kautta paikallisiin kirjakauppoihin.

Kirjaan liittyvät Internet-sivut www.opinto.net
Tiedustelut info@opinto.net
Tulosta tämä sivu / Print this page

© Kirja2004.opintonet
Palvelun tarjoaa Opintoverkko Oy:n www-sivupalvelu.
Tekninen toteutus Tuomo-Media, 2002-2003