Sivut liittyvät Opintoverkon Uskonnon työskentelykirjaan. Palaa Opinto.netin pääsivulle.


Etusivu | Maailmanuskonnot | Kirkkohistoria | Uskonto Suomessa
| Raamattu | Etiikka | Kirja | Kuvapankki


Uskonnon verkot -kirjat

Kirjat ja uudet ops:itOpintoverkko


Etusivu

Uskonnon verkot työskentelykirja

Uskonnon verkot oppikirja

Uskonnon verkot tehtäväkirja

Uskonnon verkot käsikirja

KIRJOJEN TILAAMINEN JA HINNAT

Kirjat ja uudet ops:it

   

Ops lka 7 - 9 ja työskentelykirja

   

Ops lukio ja käsikirja

Jos oppikirja olisi viini...


Verkkopolku.com
Opintoverkko 3
Extra.opintoverkko.fi

Alla olevista linkeista avautuu wordin tiedosto, jossa on vertailtu työskentelykirjan ja käsikirja vastaavuutta uusien opetussuunnitelmien perusteiden vaatimuksiin.

Työskentelykirjaa on verrattu perusasteen luokkien 7 - 9 opetussuunitelman perusteisiin, ja koska käsikirja sisältää saman sisällön kuin työskentelykirja + siinä olevan lisäaineksen, on käsikirjaa verrattu lukion uusien opetussuunnitelmien perusteisiin. (9022004)

Tehtävien osalta copyright Opintoverkko

Ops 7 - 9 lka ja työskentelykirja

Ops lukio ja käsikirja
Tulosta tämä sivu / Print this page

© Kirja2004.opintonet
Palvelun tarjoaa Opintoverkko Oy:n www-sivupalvelu.
Tekninen toteutus Tuomo-Media, 2002-2003