Uskonnon verkot -kirjat - Yo koe 18032009


Yo-uskonto 18032009

1. Selitä kuvissa esiintyvien hindulaisuuteen liittyvien ilmiöiden ja symbolien merkitys
lehmä s. 172, kuva 173
saddhu s. 171 kpl Tiet pelastukseen, 172 kuva, 173 Uskonnollisesti ihanteellinen elämä, 175 kpl Oppi, 177 kpl Polttohautaus
symboli s. 170 anfangikuva, 172 leipätekstissä

2. Selvitä mitä tarkoitetaan apokalyptiikalla ja miten apokalypitinen ajatelu ilmenee Uuden testamentin kirjoituksissa
s. 51 kpl Apokalyptiikka, 70 kpl Johanneksen ilmestys

3. Selvitä kristinuskon leviämistä ja siihen vaikuttaneita syitä ensimmäisen kolmen vuosisadan aikana
s. 77 Paavalin lähetysmatkat (katso myös kartat liitteissä), 78-79, 80 kpl Lähi-idän..., 81 kpl kristittyjen vainot loppu,, 82 kpl Apologeetat, 86, 89 Lähetystyö germaanien keskuudessa alku

4. Minkälaisia argumentteja esiintyy kirkollisessa keskustelussa homoseksuaalisuudesta. Käytä apunasi alla olevia tietoja...

s. 146-147, etenkin s. 147 teksti ja raamatunkohdat, myös s. 144-145 Ihmisoikeudet ja 136-137 Kristillinen etiikka ja Kirkkokuntien eettisiä painotuksia

5. Kirkon vaikutus kansanopetukseen Suomessa keskiajalta alkaen.

226-227 kpl Ristiretket ja luostarikunnat, 229 Luostarit katolisen ajan Suomessa, 230-231 Uskonpuhdistus ja Mikael Agricola, 233 kpl Kansanopetuksen synty, 234 Kirkollinen kansanopetus ja Kirkonkirjat ja rippikirjat, 235 Turun akatemia ja pappien koulutus, 237 leipätekstin loppu, Valistusajan papisto, 241 kpl koulu ja kunta eroavat kirkosta, 246 kpl Seurakuntien toiminta

6. Pohdi miksi ihmisiä ihmisiä on vainottu ja vainotaan edelleen uskonnon tähden. Valota vastaustasi esimerkein.
16-17 Maailmankuva ja maailmankatsomus, 18 ideologiat, 25 Uskontojen uhrit, 26 Uskonnollisten liikkeiden avoimuus, , 28-29 Uskonto ja yhteiskunta, 30-31, 32-33 Lahkot ja kultit, 81 Kristittyjen vainot ja Marttyyrit, 87 Harhaoppien torjuntaa, 109 Uskonpuhdistuksen ns hurmahenget, 119 Ortodoksinen kirkko 1900-luvun Venäjällä, 144-145 Ihmisoikeudet, 183 Dalain Lama ja Tiibet, 187 Antisemitismi ja juutalaisvainot,

7. Pohdi rukouksen merkitystä yksilön elämässä.....
22-23 Uskonto ja yksilö, 200-201 Rukous


8. Pyhimysten ja pyhäinjäännösten uskonnollinen merkitys läntisessä kristillisyydessä.
81 Marttyyrit, 88 Pylväspyhimykset, Pyhä Antonius, 96 Fransiskus, 98 Pyhä Birgitta, 106 kappaleessa Luther ja pyhimysten palvonta, 271 Katolisen uskon piirteitä, 272 Neitsyt Maria, Pyhät eli pyhimykset

+9. Kahdessa tärkeimmässä varhaiskristillisessä uskontunnuksessa puhutaan paljon Jeesuksesta Kristuksesta.
Apostolinen ja Nikean uskontunnustus
a) vertaile Apostolisen ja Nikean uskontunnustuksen Jeesusta Kristusta käsitteleviä osia
b) pohdi miten kristologian kehitys ilmenee uskontunnustusten välisissä eroissa
c) pohdi myös miten uskontunnusten kristologiset osat heijastavat Uuden testamentin sisältöä

Uskontunnustukset 193 ja 195
192-193 Kristinuskon oppi, 194 Ekumeeniset konsiilit, 85 Kolminaisuusoppi ja kristologia
myös 83 Kirkkoisät, 84-85 Harhaopit, Evankeliumit 68-69


+10. Eläinetiikassa kiinnitetään huomiota eläinten hyvinvointiin, arvoon ja oikeuksiin. Myös uskontojen eettisiin käsityksiin sisältyy erilaisia käsityksiä eläinten arvosta ja asemasta. sekä siitä miten ihmisten tulisi kohdella eläimiä ja suhtautua niihin.
a) esittele kristinuskoon ja buddhalaisuuteen sisältyviä näkemyksiä eläimistä, niiden arvosta ja asemasta
b) erittele miten näitä näkemyksiä perustellaan
c) vertaile kristillista ja buddhalaista näkemystä toisiinsa

s 56 luomiskertomukset, 139 Buddhalaisuus, 148-149 Luonto ja eläinten oikeudet, 180 kpl Luostarit loppu, 185 Luonto, 199 Luonto kristinuskossa


© Kirja2004.opintonet
Palvelun tarjoaa Verkkopolku.com