Uskonnon verkot -kirjat - Uskonnon ainereaali 27.9.2006


Uskonnon verkot käsikirja ja uskonnon ainereaali 27.9.2006
(kysymysten muotoiluja on lyhennetty)Ainereaali uskonto 27.9.2006

1. Selitä kuvissa esiintyvien juutalaisuuteen liittyvien esineiden ja ilmiöiden merkitys.

Juutalaisuus s 186-191

toorakäärö s. 187 kpl Oppi, s 189 Juutalaisten pyhät kirjoitukset, s 189 kpl Jumalanpalvelus
itkumuuri, viitoin varustettuja uskovaisia s 186-187, 188 alkuosa, s 49 Jerusalemin temppeli
valokussa poika ja äiti, Daavidin tähti s. 186 kpl Juutalaisten karkoitus Isrealista, kpl 190 Israelin valtio ja sionismi, s 48 kpl Luvattu maa


2. Vanhan testamentin alkukertomusten sisältö ja luonne

s. 56-57
s 48 kpl Vanhan testamentin maailmankuvia
s 51 Vanhan testamentin historiakirjat
s 12 Perimmäiset kysymykset
s 20 Maailman synty


3. Miten uskonpuhdistus vaikutti kansallisvaltioiden syntyyn?

s 104-107, 108 Sveitsin uskonpuhdistus, s 109 Radikaalit ..., 112 Kirkkokunnat vakiintuvat
Kartta s 303
Kirkkohistorian aikajana s 308-309


4. Vuonna 2003 Suomen ev-lut kirkko julkisti oheiset 10 teemiä vanhemmuudesta ja lapsen hyvästä elämästä. Miten teesit ottavat huomioon lapsen erityispiirteet ja kristillisen etiikan?

lahjoita lapsuus
uskalla olla aikuinen'
ole läsnä lapsellesi
anna aikaa aikuisen elämälle
hyväksy lapsesi ainutlaatuisuus
suojele lapsesi turhalta tiedolta
sitoudu vanhemmuuteen
anna vapautta, aseta rajoja
ole tärkein lapselllesi
varjele lapsuutta

s 144-145 Ihmisoikeudet (etiikka)
146 kpl Perhe
154-156 Elämän säätelyn ja muokkaamisen etiikka
s 197 Kristillinen ihmiskäsitys

Myös 157-158 Joukkoviestinnän ja mainonnan etiikka5. Lainaus 2.Tess 3:10 "jos joku ei suostu tekemään työtä, hänen ei muöskään pidä syödä"
Työ mielletään protestanttisessa perinteessa Jumalan ihmiselle antamaksi moraaliseksi velvollisuudeksi. Tarkastele millaisiin opillisiin ja eettisiin näkemyksiin tällainen käsitys perustuu?


s 130-131 Etiikka ja moraali, s 136 Kristillinen etiikka, s 137 Kirkkokuntien eettisiä painotuksia
s 107 vasen palsta loppu, s 280 kpl Oppi ja ominaispiirteet, s 131 Ammattietiikat6. Miten kristillisessa ajattelussa on perusteltu Jumalan olemassaoloa?


s 192-193 Kristinuskon oppi, s 194 Nikean..., s 199 Onko Jumala olemassa?
s 82 Uskonnontunnustukset, Apologeetat, 84-85 Kristillisen opin kehitys, 101 Tuomas Akvinolainen


7. Mitä tarkoittavat käsitteet jälleensyntyminen ja uudelleensyntyminen?

s 21 kpl Aikakäsitykset (jälleensyntyminen), s 170 (hindulaisuus), 171 Tiet pelastukseen, s 178 buddhalaisuus, s. 242-243, s 264, 267, s 234 kpl Pietismi, s

237 kpl Pietismi ja kansanherätysten synty, s 238, s 240 Vapaakirkolliset aatteet...


8. Miten kirkot ovat suhtautuneet maailmankuvaamme muuttaneisiin luonnontieteiden saavutuksiin?

s 112 Pietismi ja valistus, Uusia haasteita kirkolle, 115 Valistuksen uskonto, 116 Uuden ajan tieteet, 116 Teollinen vallankumous Suomessa, 159-160 Tiede ja

teknologia (etiikka)
s 198 Miten maailmankaikkeus on syntynyt?
Kirkkohistorian aikajana s 308-311


9. Jokeri: Sodan ja rauhan etiikka Uudessa testamentissa. Tarkastele kolmea raamatunkohtaan: Mt 5:9, Room 13:1-4, Ilm 6:4

136-137 Kristillinen etiikka, Kirkkokuntien eettisiä painotuksia
s 150-152 Sodan ja väkivallan ongelma


10. Jokeri: Gallup Eccleasiastica -tutkimus mittasi vuonna 2003 suomalaisten mielikuvia ev-lut kirkosta. Tulokset näkyvät oheisessa taulukossa. Tulkitse kirkkohistorian ja kirkkotiedon avulla sitä, miksi suomalaisten mielikuvat ovat sellaisia.

tarpeellinen 58 %
luotettava 58 %
rehellinen 57 %
asiantunteva 51 %
palvelualtis 51 %
puolustaa heikkoja 51
hengellinen 48 %
armahtava 47 %
suvaitsevainen 47 %
avoin 46 %
läheinen 38 %
kehittyvä 35 %
joustava 34 %
epäitsekäs 34 %
oikeistolainen 30 %
tehokas 29 %
vanhanaikainen 27 %
rikas 34 %

Uskonto Suomessa s 224-259, mutta etenkin:

s 250-253 Suomalaisten uskonnollisuus
s 244 Kirkon suhde yhteiskuntaan
s 239 suhde hallitusvaltaan, auttamistyö, sisälähetys, diakonia, nationalismi
s 245 Kirkollinen elämä 1900-luvulla
s 246-249
s 299 Suomalaisten usko Jumalaan (otos Gallup Eccleasiasticasta 2003)
s 129 Diakoniatyön muotoja Suomessa


© Kirja2004.opintonet
Palvelun tarjoaa Verkkopolku.com