Uskonnon verkot -kirjat - Uskonnon ainereaali 22032006


Ainereaali 22.3.06 Uskonnon kysymykset

AINEREAALI 22032006, erittely klo 22.3.06 klo 1340

Uskonnon verkot käsikirja ja uskonnon ainereaali 22.3.2006
(kysymysten muotoiluja on lyhennetty)


1. Kiinan uskontotilanne nykypäivänä

Kirjassa perustieto lähinnä historian kannalta, s 11, kuva s 22
uskonnon ja yhteiskunnan suhteesta 28-31
Falun Gong ja muihin lahkoihin liittymisen syyt ja motiivit s 33
Kiinan uskonnot s 214-217

Oppimateriaalikokonaisuus Uskonnon verkot muodostuu Uskonnon verkot käsikirjasta ja kirjaan liittyvistä avoimista Internet-sivuista www.opinto.net, joihin

viitataan kirjan sivuilla. Verkkosivujen aineisto:
www. opinto. net>Maailmanuskonnot>Kiinan uskonnot ( http://maailmanusk2.opintonet.verkkopolku.com/?KiinanUskonnot )
www. opinto. net>Uususkonnot>Falun Gong ( http://www.verkkopolku.net/view.php?asiakas=uususkonnot&pageid=3 (Falun Gong), alasivulla liikkeen kannattajan

haastattelu

2. Profeetat Aamos ja Jesaja, pakkosiirtolaisuus

Keitä profeetat olivat s 61
VT:n kirjaryhmät s 50
Jesajan ja Aamoksen kirja s 54
Pakkosiirto s 48
Jerusalemin temppeli s 49
Juhlat s 188

3.Paaviuden synty, kehitys ja keskeinen sisältö

s 78 toisen palstan alku
s 86-87 kpl Paavin maallinen valta kasvaa,
s 91 Paavi Gregorius Suuri
s 93 Frankit ja katolinen kirkko
s 94 Paavien valta myöhäiskeskiajalla,
s 96 Paaviuden kehitys uskonpuhdistukseen saakka
s 97 Ristiretket
s 98 Paaviuden uudistusliike
s 100 Inkvisitio
104-111 Uskonpuhdistuksen vuosisata
112 uskonsodista uudelle ajalle
117 Vatikaanin ensimmäinen konsiili
118 kristinusko nykyajalla
120 vatikaanin toinen konsiili
121 Paavi JOhannes Paavali II ja Benedictus XVI
270 Vatikaani ja paavi (katolisessa kirkossa)

4. Selitä seuraavien taideteosten ....

206-207 Taide uskonnoissa ja kirkkotaide

Maria ja Jeesus-lapsi -teos
72 Jeesuksen elämänkerta
85 mariolgia
272 Neitsyt Maria

Kristus ja Mataleena -teos
44-45 Kuvataide - Albert Edefelt, Elokuvat - Kristuksen viimeinen kiusaus viittaus Jeesuksen ja Maria Magdalenan oletettuun suhteeseen
72-73 Jeesuksen elämänkerta ja sanoma
193 Poika- Jeesus Kristus
195 Oppi Jeesuksen olemuksesta 194 Nikean.., 195 Nikean uskontunnustus, 84-85 Kristillisen opin kehitys

taustaa: 304-311 Kirkkohistorian aikajana sarake Taidetyyli

5. Moderni kirkkokansa -tutkimus 2003. Pohdi rippikoulun suosiota ja miten tilastotiedot...

250-253 Suomalaisten uskonnollisuus, paljon tilastoja tekstin tueksi, uskonnollisuuden tyypit ym
246 Suomen ev-lut kirkko tänään 246-247, eri toimintamuotojen suosio, mm rippikoulu
249 Rippikoulu ja konfirmaatio
Rippikoulun historiaa luvun Uskonto SUomessa kappaleissa 233, 234, 237

Tilastot s 298-299 Suomalaisten uskonnollisuudesta ja Suomalaisten usko Jumalaan

6. Nykyteknologia: millaisia eettisiä kysymyksiä keinohedelmöitykseen liittyy kristillisen etiikan näkökulmasta?

154-156 Elämän säätelyn ja muokkaamisen etiikka
159 Tieteen ja teknologian etiikka
146-147 Ihmissuhteet perhe ja seksuaalisuus
136-137 Kristillinen etiikka
130-135 Etiikka, moraali ja arvot, yleistä

7. Mitä yhdistäviä ja erottavia tekijöitä on luterilaisen ja katolisen kirkon ehtoollisopeissa?

ekumenia 122-125, mm BEM asiakirja
200 Jumalanpalvelus; ehtoollinen kirkkokuntien jumalanpalveluksessa
201 Luterilainen ehtoolliskäsitys:Läntisen kirkon jumalanpalvelus kpl oikea palsta
107 kpl Lutherin uudistukset, keskivaiheilla ja kpl lopussa transsubstantaatio-oppikritiikki
270 Sakramentit (katolinen kirkko)
273 Katolisia elämäntapoja (2 kpl)
taustaa: ortodoksinen ehtoolliskäsitys s 102

8. Luostarilaitos... Pohdi millaisia henkilökohtaisia syitä ja pyrkimyksiä voi olla henkilöllä, joka hakeutuu luostariin loppuelämäkseen

Luostariliikkeensynty 88
Pylväspyhimykset, Pyhä Antonius, 88
Keskiajalla syntyneitä sääntökuntia s 99
96 Fransiscus Assisilainen
98 Pyhä Birgitta
271 kpl Katolisen uskon piirteitä
273 Luostarit ja sääntökunnat
275, 277 Luostarit (ortodoksit)

12 Yliluonnolinen ja pyhä
16-17 Maailmankuva, maailmankatsomus ja elämänkatsomus
20-21 Ikuisia kysymyksiä
22-23 Uskonto ja yksilö

Lisäpohdinta: s 33 Riippuvuus yhteisöstä


9. Karttatehtävä: EU:n jäsenmaat liittymisajankohdan mukaan. Miten eri kirkkokuntien ja uskontojen suhteellinen osuus ja yhteiskunnallinen merkitys on muuttunut EU:n laajetessa. (1952-2004)

270-273 Katolinen kirkko
274-277 Ortodoksinen kirkko
278 Luterilainen kirkko
279-281 Anglikaaninen kirkko ja reformoitu kirkkokunta

295 tilastot Kristilliset kirkkokunnat ja Eri kristillisten suuntausten harjoittajat Euroopassa
296 Kirkkokunnat Euroopassa -kartta

Yhteiskunnallinen merkitys:
s 28 Uskonto ja yhteiskunta
30 Kristillisten kirkkojen asema eri Euroopan maissa
30 Uskonnot ja yhteiskuntien lait
31 Valtionkirkko, kansankirkko ja vapaakirkko

259 Esimerkkejä uskonnonvapaudesta eri maissa (Euroopan maita, ja lisänä Turkki, ajankohtainen pohdinta turkin liittymisestä, taustaa Maailmanuskonot> Islam s 208-213

303 taustaa: Euroopan tunnustuskunnat 1600-luvun jälkipuoliskolla -kartta


10. Ruokaan littyvät uskonnolliset säännöt ja merkitykset suurissa maailmanuskonnoissa

138-139 Maailmanuskontojen etiikka, suhde ruokaan kunkin uskonnon kohdalla ja eettinen yleislinja
172 Hindulaisuus, Uskonnon harjoittaminen temppelissä
181 Buddhalaisuuden ruoka- ja puhtaussäännöt
190 Juutalaisuus, Sapatin vietto ja Kosher, 191 Ruoka
201 Luterilainen ehtoollinen
209 Uskonnollinen paasto, islam
213 Ruoka-aineita koskevia säädöksiä, islam
217 Uudenvuodenjuhla ja keittiönjumala, Kiinan uskonnot
222 Sikhiläisyys
223 Jainalaisuus; Oppi ja elämäntapa
275 Pääsiäinen ja paasto (ortodoksit)


© Kirja2004.opintonet
Palvelun tarjoaa Verkkopolku.com