Uskonnon verkot -kirjat - Kirjat ja uudet ops:it


Alla olevista linkeista avautuu wordin tiedosto, jossa on vertailtu työskentelykirjan ja käsikirja vastaavuutta uusien opetussuunnitelmien perusteiden vaatimuksiin.

Työskentelykirjaa on verrattu perusasteen luokkien 7 - 9 opetussuunitelman perusteisiin, ja koska käsikirja sisältää saman sisällön kuin työskentelykirja + siinä olevan lisäaineksen, on käsikirjaa verrattu lukion uusien opetussuunnitelmien perusteisiin. (9022004)

Tehtävien osalta copyright Opintoverkko

Ops 7 - 9 lka ja työskentelykirja

Ops lukio ja käsikirja


© Kirja2004.opintonet
Palvelun tarjoaa Verkkopolku.com